Transparència

1. Activitat

Conjunt d’actuacions, treballs, accions i projectes duts a terme per complir amb les finalitats de la Fundació

 

2. Adreces de correu postal i electrònic

Adreça postal: Carrer Calàbria, 55 - 08530 La Garriga - Barcelona

Adreça electrònica: fundacio@reeixida.cat

 

3. Composició dels òrgans de Govern

President: Joan Marc Passada i Casserres

Vicepresident: Àlex Fenoll i Cruells

Secretari: Jordi Ganduxer i Guiu

Tresorer: Oriol Falguera i Ribas

Vocal 1: Joan Camp i Fontcuberta

Vocal 2: Santi Pocino i Serra

 

4. Estats financers i memòria econòmica

Accés a l'arxiu amb els comptes anuals (2016) (PDF)

Accés a l'arxiu amb la memòria d'activitats (2016) (PDF)

 

5. Estatuts

Accés a l'arxiu amb els Estatuts de la Fundació Reeixida (PDF)

 

8. Fins i finalitats

a) Aprofundir en tots els aspectes referits al reforçament de la identitat nacional catalana, amb especial èmfasi per totes aquelles iniciatives destinades a incrementar l'ús social de la llengua catalana des d'una vessant progrressista, democràtica i solidària. Per aquest motiu tindrà una importància especial l'organització de seminaris de formació, conferències públiques, actes de reconeixement a les persones i col·lectius per les seves actituds a favor del català, la cultura i la identitat dels Països Catalans.

b) Actuar en benefici de totes les associacions i entitats que treballin amb el mateix objectiu que la Fundació: la plena normalització lingüística, cultural i nacional. Per això la Fundació podrà registrar marques, patents i noms comercials que siguin utilitzats per aquest tipus d'entitats.

c) Defensar la unitat filològica-lingüística de l'idioma català respectant les diferents variants de parla existents arreu dels Països Catalans. Per aquest motiu tindrà una importància especial l'edició de revistes, llibres i altres sistemes audiovisuals propis o aliens que tractin principalment de la llengua i cultura catalanes i/o la normalització lingüística de la nostra llengua. També tots aquells temes de fora que puguin incidir en la nostra realitat social, cultural i lingüística.

d) Aprofundir en el fet que tot i el desenvolupament de la democràcia, la nostra nació és molt lluny d'assumir els paràmetres de normalitat, especialment pel que fa a la nostra llengua, la cultura i la mateixa vida social i política. Per aquest motiu tindrà una importància especial la recerca, diagnosi, anàlisi i propostes envers temes lingüístics, socials i culturals que afectin la societat civil dels Països Catalans, en tots aquells estaments públics o provats que puguin incidir per assolir una plena normalitat.

f) Contribuir a crear, dins de l'opinió pública -tant nacional com internacional-, la necessitat de recuperar el sentit del pensament i de la reflexió per mitjà del diàleg, l'intercanvi d'idees i accions pedagògiques i socials.

g) Impulsar espais oberts al públic que siguin un punt de trobada per a tota aquella gent amb ganes de recuperar, mantenir i/o augmentar les nostres tradicions, l'aprofundiment d'aspectes socials, l'increment del coneixement de la nostra llengua, història i cultura i d'aquesta forma incrementar-ne l'ús.

h) Contribuir amb la nostra acció i opinió a la defensa dels drets fonamentals de les persones, dels pobles, de les idees i de les llibertats nacionals del nostre país.

 

9. Missió de l’entitat

La Fundació Reeixida és una entitat creada amb l’objectiu de divulgar la llengua i la cultura catalana, tenint en compte tot el seu abast nacional, bo i normalitzant la relació entre els seus diferents territoris dividits en tres estats, quatre comunitats autònomes i un departament.