Jaume Cornudella Olivé

Jaume Cornudella Olivé

Juneda, 1915 –- Perpinyà, 1983

Nascut a Juneda (Garrigues) el 14 d’abril de 1915, fill d’una família de classe mitjana liberal, als anys vint es va traslladar a Barcelona, on va començar a treballar per al seu oncle, Josep Olivé Capdevila, a la Borsa.

Amb només setze anys va ingressar a les JEREC. Arran dels fets del Sis d’Octubre, es va haver d’ocultar a cases d’amics, però la delació d’un membre de la Peña Ibérica va provocar la seva detenció i el seu posterior internament al vaixell presó Uruguay fins al mes de juny de 1935, en què va ser alliberat sense haver-se celebrat el judici.

La vigília de l’aixecament militar del 19 de juliol de 1936, amb altres companys d’Estat Català armats, va vigilar la caserna militar del Bruc, a Barcelona, i va informar la direcció del partit sobre els moviments de tropes que s’hi copsaven.

El 20 de juliol va participar en l’ocupació per part d’Estat Català de la redacció del Diari de Barcelona, que es va convertir en l’òrgan del partit. Va integrar-se en la secció tercera de les patrulles de control, que va arribar a dirigir, fins a la seva dissolució arran dels fets de Maig del 1937.

Va convertir-se en secretari general d’Estat Català. Juntament amb el seu pare, Pere Cornudella, i Josep Maria Xammar, va ser detingut pel Servei d’Informació Militar (SIM) de l’exèrcit espanyol, acusats d’evadir obres d’art. Van ser tancats en una txeca situada al carrer de Sant Elies, de Barcelona, i no van ser alliberats fins a la vigília de l’entrada de les tropes franquistes, amb el temps just per a fugir cap a l’exili.

A l’Estat francès va participar en la fundació de l’FNC i va presidir des del 1940 la seva delegació de Perpinyà. El 1944 va esdevenir membre del Comitè Executiu de l’FNC i adjunt al cap de la secció militar. Va col·laborar amb la resistència francesa contra l’ocupació nazi, on era conegut pel sobrenom d’Augé.

Jaume Cornudella i Olivé, va ser premiat amb la Legió d’Honor de l’Estat francès per la seva lluita contra els nazis durant la Segona Guerra Mundial, així com també rebent reconeixement dels governs dels Estats Units, del Regne Unit, i de Polònia, a través de les tasques realitzades a la xarxa d’evasió réseau Bourgogne, que formava partsector Pirineus Orientals.

Va fer de bústia d’encàrrecs i per les seves mans van passar tota mena de publicacions i paquets que anaven de dalt a baix de la nació, moviments tolerats per la policia francesa a causa de la seva influència i de múltiples complicitats.

El nom de Jaume Cornudella era tan respectat per les autoritats franceses que en les dues publicacions Som que féu Manuel Viusà des de París apareixia el seu nom com a director, per si sorgia algun problema: els seus mèrits a la Segona Guerra Mundial li podien servir de cobertura. A partir de les detencions de Jaume Martínez i Manuel Viusà l’any 1979, va ser avisat que la policia espanyola li seguia els passos, i això va fer que no tornés a entrar mai més en territori català sota administració espanyola. Essent importantíssimes les gestions que va fer per tal de que Manuel Viusà una vegada detingut i demanada la seva extradició l'any 1979 a París, obtingués la llibertat.

Va residir a Perpinyà, on era empresari de la construcció, fins a la seva mort el 5 d’octubre de 1983.