FORMA PART DEL PROJECTE!

Trobem les arrels.

Recuperem la Memòria Nacional.

Mantenim l’orgull dels qui lluiten per la llibertat.

Col·labora amb Reeixida i et mantindrem informat de tots els nostres projectes.

La Fundació Reeixida

La Fundació Reeixida és una entitat fundada l’any 2003 que nasqué amb l’objectiu de divulgar la cultura catalana, amb aquesta voluntat el seu patronat fundacional el formaren personalitats procedents d’arreu dels Països Catalans vinculades a la defensa de la llengua i la cultura.

La fundació és membre de la Coordinadora Catalana de Fundacions i del Cens d'entitats de foment de la llengua catalana, organisme gestionat per una ordre del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya que agrupa fundacions i associacions que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d'actuació. S'entén per foment de la llengua catalana la realització d'activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l'ús entre la població en general o en col·lectius concrets.

Actualment, la fundació manté la seva predisposició de seguir treballant per tal que la tasca no lucrativa i social que desenvolupen aquestes entitats segueixin essent reconegudes en l’entorn de la societat civil.Finalitats més importants que recullen els estatuts de la Fundació Reeixida

a) Aprofundir en tots els aspectes referits al reforçament de la identitat nacional catalana, amb especial èmfasi per totes aquelles iniciatives destinades a incrementar l'ús social de la llengua catalana des d'una vessant progressista, democràtica i solidària. Per aquest motiu tindrà una importància especial l'organització de seminaris de formació, conferències públiques, actes de reconeixement a les persones i col·lectius per les seves actituds a favor del català, la cultura i la identitat dels Països Catalans.

b) Actuar en benefici de totes les associacions i entitats que treballin amb el mateix objectiu que la Fundació: la plena normalització lingüística, cultural i nacional. Per això la Fundació podrà registrar marques, patents i noms comercials que siguin utilitzats per aquest tipus d'entitats.

c) Defensar la unitat filològica-lingüística de l'idioma català respectant les diferents variants de parla existents arreu dels Països Catalans. Per aquest motiu tindrà una importància especial l'edició de revistes, llibres i altres sistemes audiovisuals propis o aliens que tractin principalment de la llengua i cultura catalanes i/o la normalització lingüística de la nostra llengua. També tots aquells temes de fora que puguin incidir en la nostra realitat social, cultural i lingüística.

d) Aprofundir en el fet que tot i el desenvolupament de la democràcia, la nostra nació és molt lluny d'assumir els paràmetres de normalitat, especialment pel que fa a la nostra llengua, la cultura i la mateixa vida social i política. Per aquest motiu tindrà una importància especial la recerca, diagnosi, anàlisi i propostes envers temes lingüístics, socials i culturals que afectin la societat civil dels Països Catalans, en tots aquells estaments públics o provats que puguin incidir per assolir una plena normalitat.

f) Contribuir a crear, dins de l'opinió pública -tant nacional com internacional-, la necessitat de recuperar el sentit del pensament i de la reflexió per mitjà del diàleg, l'intercanvi d'idees i accions pedagògiques i socials.

g) Impulsar espais oberts al públic que siguin un punt de trobada per a tota aquella gent amb ganes de recuperar, mantenir i/o augmentar les nostres tradicions, l' aprofundiment d'aspectes socials, l’increment del coneixement de la nostra llengua, història i cultura i d'aquesta forma incrementar-ne l'ús.

h) Contribuir amb la nostra acció i opinió a la defensa dels drets fonamentals de les persones, dels pobles, de les idees i de les llibertats nacionals del nostre país.