FORMA PART DEL PROJECTE!

Trobem les arrels.

Recuperem la Memòria Nacional.

Mantenim l’orgull dels qui lluiten per la llibertat.

Col·labora amb Reeixida i et mantindrem informat de tots els nostres projectes.

Marian Roca i Munté
Reus, 12/04/1886 – Mèxic DF, 12/04/1976

Marian Roca i Munté

N

eix a Reus (Baix Camp) el 12 d'abril de 1886 i ben aviat la seva família es trasllada a Sabadell. Amb 9 anys va fer d'aprenent en una impremta, primer a Tarragona i després a Reus. Va arribar a presidir la Societat Tipogràfica, el sindicat d'impressors. Es va afiliar al Foment Nacionalista Republicà, i va ser director de Foment, el portaveu del partit. El 1910 el FNR es va adherir a la Unió Federal Nacionalista Republicana. Va imprimir la Revista del Centre de Lectura de Reus i la majoria de llibres que es van publicar a la ciutat entre 1927 i 1934.

Durant la dictadura de Primo de Rivera va ser empresonat durant cinc setmanes acusat de repartir fulls volants contra el director militar. Va vendre bons de l'emprèstit Pau Claris promoguts per Estat Català. Va tornar a ser empresonat al vaixell Manuel Arnus pels Fets del Sis d’Octubre. Després de la Guerra es va exiliar a França, on va evitar els camps de concentració. Es va instal·lar a Montpeller, i treballà en una impremta de Seta.

El 14 d'abril de 1942 va marxar cap a Casablanca, i d'allà, embarcat en el vaixell portuguès Nyassa, cap a Mèxic. Allà va treballar en la impremta propietat d'Avel·lí Artís. Es va fer soci de l'Orfeó Català, i també militant de la secció local d'ERC. Va ser un dels organitzadors de la Conferència Nacional Catalana celebrada al DF el setembre de 1953. A més va ser redactor de la revista Xaloc. El 12 d'abril de 1976 va morir a Mèxic DF.