FORMA PART DEL PROJECTE!

Trobem les arrels.

Recuperem la Memòria Nacional.

Mantenim l’orgull dels qui lluiten per la llibertat.

Col·labora amb Reeixida i et mantindrem informat de tots els nostres projectes.

Lluís Esteve i Taulina
Barcelona, 1911 - Alsàcia, 1991

Lluís Esteve i Taulina

M

ilitant d'Estat Català (EC), l'any 1932 es va incorporar al Partit Nacionalista Català i va escriure a La Nació Catalana, articles com Gandhi, el nacionalista, a partir de la vaga de fam i la lluita anticolonial.
Va marxar a l'exili i va retornar a Barcelona el 1941 i en ple franquisme va ser l'editor i distribuïdor del butlletí clandestí L'Hora de Catalunya.
Va exiliar-se a Avinyó, on entrà en relació amb el Felibritge occità. De resultes dels seus escrits occitanistes a «Ressorgiment», l’any 1954 inicià la col·laboració amb el CNC, del qual seria elegit delegat general a l’Estat francès.
Aquest mateix any, junt a Salvador  Bartolí, Antoni Turró i Joan Masot formà part del grup impulsor de la reestructuració d’EC a l’hexàgon francès, utilitzant el pseudònim de Sagitari. Elegit el Consell Directiu d'EC exterior va assumir la Secretaria de Propaganda i Joventuts. A partir de 1956, Esteve consta com a Director-gerent de la publicació Estat Català. 
També va editar Vida Nova, una revista catalana-occitana impulsada per Batista i Roca i per ell mateix.
A partir de 1961 continua vinculat a aquesta revista, però també a una nova publicació Noves de Catalunya sobre noticies del Principat.
El 1964, elegit Batista i Roca com a nou Secretari General del CNC, Esteve esdevindria secretari adjunt i continuaria l'activitat a EC i al CNC, ara ja domiciliat a Perpinyà.
El 1966 publicaria a Avinyó, en nom del CNC, el SINC Servei d'Informació Nacional Català.
A partir de 1966 Esteve se centraria en les activitats culturals i periodístiques.