FORMA PART DEL PROJECTE!

Trobem les arrels.

Recuperem la Memòria Nacional.

Mantenim l’orgull dels qui lluiten per la llibertat.

Col·labora amb Reeixida i et mantindrem informat de tots els nostres projectes.

Josep Murillo i Mombrú
Sant Cugat del Vallès, 1881 – l'Havana (Cuba), 1953

Josep Murillo i Mombrú

N

ascut l'any 1881 a Sant Cugat del Vallès, fill del farmacèutic Ignasi Murillo, va estudiar a l'Escola de Farmàcia de Barcelona, on es va doctorar. El 1907 es va traslladar a l'Havana, on va revalidar el seu títol universitari. Allà va treballar com a gerent tècnic a l'adrogueria i farmàcia La Americana, de la qual més tard va ser propietari.

Des de la seva arribada a l'illa va participar en nombroses activitats nacionalistes catalanes. Va impulsar l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, va presidir l'Orfeó Català de l'Havana i, entre 1918 i 1919, el Centre Català. En aquest període es van aprovar els seus estatuts i, com a bandera, l'estelada. El mateix any va viatjar a Catalunya, on va ser rebut pel president de la Mancomunitat, Puig i Cadafalch, així com per Cambó i Macià.

Lligat a la Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya des de 1908, en va ser soci d'honor el 1928. Va ser també director de la revista La Nova Catalunya, la qual durant la primera etapa de la publicació va mantenir lligams amb el Centre Català de Cuba. La revista va difondre l'ideari separatista català amb motiu de la convocatòria de l'Assemblea constituent del separatisme català de l'Havana el 1928, que va coincidir amb l'arribada de Macià a Cuba.

Murillo va ser un dels signants de la convocatòria des del Club Separatista Català Número 1 de l'Havana. També va subvencionar les activitats de Macià a Cuba i a Europa, i durant l'estada d'aquest a l'illa el va acompanyar fins a Santiago. L'aprovació de l'Estatut d'Autonomia (1932) va provocar el rebuig de les organitzacions separatistes de Cuba vers Macià.

El 1946 va ser nomenat soci d'honor del Centre Català, juntament amb Josep Conangla i Fontanilles. L'any 1953 va morir a l'Havana.