FORMA PART DEL PROJECTE!

Trobem les arrels.

Recuperem la Memòria Nacional.

Mantenim l’orgull dels qui lluiten per la llibertat.

Col·labora amb Reeixida i et mantindrem informat de tots els nostres projectes.

Joan Soler i Damians
Barcelona, 1877 – Buenos Aires, Argentina 1951

Joan Soler i Damians

J

oan Soler i Damians, nasqué l'any 1877 a Barcelona, en el si d'una família benestant barcelonina
Va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar el 1900. Un cop graduat, va especialitzar-se primer en medicina general i després en medicina esportiva. 

Col·labora amb Francesc Macià a partir del 1922, quan es va crear Estat Català (EC), organitzant-ne el directori interior i els seus escamots a partir de 1923. Anys després, va distanciar-se per passar a formar part de Nosaltres Sols! i presidir, a partir de 1932, el nou Partit Nacionalista Català (PNC).

Va estar sempre molt vinculat a l’esport i a la cultura física, l’excursionisme i l’escoltisme, sempre com a secretari general del Club Esportiu Catalunya, creat el 1924 i vinculat amb la Unió Catalanista. 
El novembre del 1932, Soler Damians és elegit membre del Comitè Olímpic Espanyol que s’acaba de constituir. 
El 1934, va ser nomenat director de l’Acadèmia d’Educació Física de Catalunya. 

Durant els Fets d’Octubre de 1934, com a membre del Directori del PNC, va ser responsable de la militància, esperant a l’estatge del carrer del Pi on tenien la seva seu, unes ordres de mobilització que no van arribar mai. 

El 1936 va ser designat president de l’Institut Català d’Educació Física i Esports, un organisme esportiu de la Generalitat de Catalunya republicana lligat a la Delegació d’Educació Física i Esports, entitat pública depenent de la Conselleria de Cultura del govern català. 

Quan va finalitzar la Guerra Civil, Joan Soler i Damians va exiliar-se a l’Argentina, on va morir el 1951 sense haver pogut retornar.