FORMA PART DEL PROJECTE!

Trobem les arrels.

Recuperem la Memòria Nacional.

Mantenim l’orgull dels qui lluiten per la llibertat.

Col·labora amb Reeixida i et mantindrem informat de tots els nostres projectes.

Abelard Tona Nadalmai
Barcelona, 25/02/1901 – Tijuana (Mèxic), 25/12/1980

Abelard Tona Nadalmai

N

ascut a Barcelona el 25 de febrer de 1901, de jove es va afiliar al Centre Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria (CADCI), a més de militar a Acció Catalana.

Durant la dictadura de Primo de Rivera va ingressar a la Societat d'Estudis Militars (SEM), i va participar en el Complot de Garraf, l'any 1925, contra Alfons XIII.

Va col·laborar amb el Secretariat d'Estat Català a Paris. Tona va introduir els bons de l'Emprèstit Pau Claris a Catalunya per a finançar l'Acció de Prats de Molló; a més, també va passar per la frontera de forma clandestina butlletins del partit i pistoles.

Arran dels Fets de Prats de Molló va ser detingut per la policia francesa, processat i expulsat a Bèlgica. Va poder marxar a Cuba, i posteriorment a Mèxic, des d’on va col·laborar amb revistes com La Publicitat i L'Opinió. A Mèxic va editar Catalunya a Mèxic.

Un cop proclamada la República va tornar a Catalunya formant part de la guàrdia cívica del President Macià.

Va ingressar a la Unió Socialista de Catalunya i al Bloc Obrer i Camperol, i més tard va ser un dels fundadors del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC).

El 19 de juliol de 1936 va ser ferit en l'assalt a l'edifici de Telefònica, situat a la Plaça de Catalunya de Barcelona. A causa de la seva convalescència, va passar a ser secretari de Joan Comorera, Secretari General del PSUC.

A la fi de la Guerra Civil va ser reclòs a un camp de concentració a França, fins que va poder emprendre l'exili definitiu cap a Mèxic.

Instal·lat a Guadalajara, va obrir un negoci de venda de queviures. El 1941 va fundar el Moviment Social d'Emancipació Catalana, i més tard va ingressar al Partit Socialista Català.

Va ser membre del Consell Nacional Català i, des de 1954, promotor de la Conferència Nacional Catalana.

A més, va col·laborar amb revistes com Ressorgiment, La Nostra Revista, Quaderns de l'exili i Pont Blau.

El 25 de desembre de 1980 va morir a Tijuana (Mèxic).