FORMA PART DEL PROJECTE!

Trobem les arrels.

Recuperem la Memòria Nacional.

Mantenim l’orgull dels qui lluiten per la llibertat.

Col·labora amb Reeixida i et mantindrem informat de tots els nostres projectes.

Any 2005
Protegir la llengua

L

a Fundació Reeixida, busca complicitats per a poder protegir la llengua catalana, d’aquesta manera arribem a un acord entre la nostra entitat, Ferran Suay i Gemma Sanginés, membres de la Societat Valenciana de Psicologia.

D’aquesta manera s’activarien els Tallers d’Espai Lingüístic Personal (TELP).

Amb l’equip necessari: ordinadors portàtils, projectors, es crea un grup de 14 dinamitzadors dels TELPs, després d’una jornada de formació que es va fer al Poble Nou del Delta, el 28 i 29 d’octubre el 2005.

Una vegada formats l’equip, es començaran a realitzar TELPs, arreu, aquests projecte es repetirà durant dos anys, el 2005 en curs i el 2006.

Treballem amb membres de la Societat Valenciana de Psicologia, Ferrann suay i Gemma Sanginés

Activem 14 grups dinamitzadors dels Tallers d'Espai Lingüístic Personal

Vídeo per entendre com funcionen els Tallers d’Espai Lingüístic Personal (TELP), i cap on han evoluc
Vídeo per entendre com funcionen els Tallers d’Espai Lingüístic Personal (TELP), i cap on han evoluc
Notícies relacionades amb aquest projecte
Viquipèdia: El principi dels Tallers per la Llengua, iniciativa de Reeixida.
02/02/2004

Viquipèdia: El principi dels Tallers per la Llengua, iniciativa de Reeixida.

Tal com explica la Viquipèdia, el principi dels Tallers per la Llengua, va ser una iniciativa de la nostra Fundació.

Tallers per la Llengua és una entitat presidida per Ferran Suay i Lerma[1] que treballa per a la normalització de l'ús social de la llengua catalana des d'un aspecte psicopedagògic.[2] Aquest projecte, impulsat arran de la constatació del retrocés en l'ús social del català,[3] es materialitza en quatre tallers[4] adreçats a col·lectius distints, però amb una estratègia comuna: dotar els participants de valors i recursos (conductuals i argumentals) que els permetin d'utilitzar amb comoditat el català com a llengua normal en les relacions interpersonals.[5][6]

La principal novetat metodològica[7] que introdueixen aquests tallers rau en el fet que són espais que permeten de desenvolupar una reflexió i atenció personalitzada en grups reduïts, molt més enllà de les clàssiques campanyes de sensibilització materialitzades en lemes. Tot això configura una forma de promoure l'ús del català més arrelada a les sensibilitats i vivències personals. L'entitat ha impartit tallers per desenes d'administracions, associacions i altres institucions, entre elles la Universitat Pompeu Fabra[8] i el Govern balear.[9] El 2006 el projecte va rebre el premi Teresa Miquel i Pàmies de l'Ajuntament de Reus.[10] i el 2010, el 1r premi per Estendre l'ús del català a Tarragona, convocat pel Servei de Política Lingüística de l'Ajuntament de Tarragona.[11]

El projecte neix l'any 2004 a partir de la confluència de diverses iniciatives desenvolupades des de la Societat Valenciana de Psicologia i el nucli de Sabadell de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i és coordinat, en primera instància, des de la Fundació Reeixida.[12] L'any 2007,[13][14] amb la voluntat de consolidar el projecte, es crea l'entitat Tallers per la Llengua, una entitat independent que és l'actual encarregada de coordinar i promoure els tallers. Des dels seus inicis, s'han dut a terme més de 400 tallers a sindicats, esplais, escoles, instituts, institucions i tot tipus d'associacions.[15]

Col·laborem amb la Plataforma per la Llengua, mitjançant dos projectes
02/02/2005

Col·laborem amb la Plataforma per la Llengua, mitjançant dos projectes

Col·laborem amb les nostres activitats, en els projectes que fan els amics de Plataforma per la llengua, i ho fem amb aquests cursos:

Taller d’Educació per la Llengua. Fundació Reeixida Taller adreçat als joves i adolescents; l’objectiu és despertar la sensibilitat cap al patrimoni lingüístic de la humanitat i la importància de l’ús del català tant a nivell col·lectiu com individual. Per a més informació, podeu contactar amb: Fundació Reeixida Telèfon: 93 415 90 02 a/e: tallers@reeixida.cat

 

Taller de Sensibilització. Fundació Reeixida. Adreçat a persones que exerceixen de models lingüístics (monitors esportius, educadors, voluntariat, tècnics d’immigració, etc.) i que volen aprendre recursos i arguments eficaços per tal d’afavorir l’ús de la llengua catalana. Per a més informació: Fundació Reeixida - Telèfon: 93 415 90 02 a/e: tallers@reeixida.cat - www.reeixida.cat/sensibilitzacio

Els Espais lingüístics personals premiats
01/02/2006

Els Espais lingüístics personals premiats

Espai lingüístic personal

Ferran Suay i Gemma Sanginés han guanyat l'accèssit del VI Premi Teresa Miquel amb un taller que dota els catalanoparlants d'eines per parlar (més) en català amb interlocutors que no parlen aquesta llengua però l’entenen.

La Fundació Reeixida coordina i promou un taller ideat per la Secretaria General de Política Lingüística
04/04/2006

La Fundació Reeixida coordina i promou un taller ideat per la Secretaria General de Política Lingüística

La Fundació Reeixida coordina i promou un taller ideat per la Secretaria General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

El Taller de sensibilització per al foment dels usos interpersonals en llengua catalana neix de la necessitat de fomentar l’ús social del català davant del retrocés que aquest ha experimentat en els últims anys. Està adreçat tant a persones catalanoparlatns d’origen que tenen l’hàbit de canviar al castellà quan aquesta és la llengua de l’interlocutor, com a aquelles persones que saben parlar català, però que per diversos motius no ho fan. A la vegada, vol ser també una eina útil per als nouvinguts, que encara no coneixen la realitat lingüística del nostre territori. És també un instrument útil per a totes aquelles persones que exerceixen de model lingüístic i que volen aprendre recursos i arguments eficaços en pro de l’augment en l’ús social de la llengua catalana.

 

La Fundació Reeixida, impulsa
07/06/2010

La Fundació Reeixida, impulsa

Més de 200 entitats i institucions ratifiquen a Girona el seu compromís per consumir en català

Més de 200 entitats i institucions van ratificar aquest cap de setmana a Girona el seu compromís per consumir productes etiquetats en català, una acció anomenada el Compromís de Girona, i que va comptar amb la col·laboració de la Plataforma per la Llengua i l'ADEC.

Aquesta acció s'emmarca en la fira De Tot Cat, que s'ha celebrat aquest cap de a Girona amb l'objectiu de fomentar l'ús de la llengua catalana en l'àmbit empresarial. La Plataforma per la Llengua i l'Associació en Defensa de l'Etiquetatge en Català (ADEC) han participat en la fira amb diverses accions: en el marc d'aquesta fira, i en col·laboració amb l'Ajuntament de Girona, les dues entitats han volgut donar un impuls a la campanya "A taula, en català", que promouen des de fa anys amb l'objectiu de fomentar el consum de productes etiquetats en català. Ho han fet a través del Compromís de Girona, mitjançant el qual càrrecs electes i representants de més de 200 grans entitats i institucions d'arreu de l'àmbit lingüístic català han ratificat públicament la seva adhesió a la campanya i, per tant, al consum de productes etiquetats en català.

"A taula, en català" és una campanya promoguda per la Plataforma per la Llengua i l'ADEC i que té com a objectiu impulsar l'ús del català en l'etiquetatge dels productes comercials a través d'un augment important de la demanda. Com? Demanant a diverses entitats i institucions públiques i privades que aprovin una moció o proposta per la qual es comprometen a consumir productes etiquetats en català, començant per les aigües, begudes refrescants, cerveses, vins i caves, productes tots ells en què hi ha una variada oferta en el mercat.

La Plataforma per la Llengua també va participar en la fira mitjançant la taula rodona "La llengua en la responsabilitat social de les empreses" i mitjançant un estand en què va explicar les diverses campanyes realitzades en el sector empresarial i va exposar els diversos materials i publicacions editades. 

Aquí teniu l'enllaç a la notícia.

En Miquel Riera escriu sobre la Fira del tot CAT
08/06/2010

En Miquel Riera escriu sobre la Fira del tot CAT

L'amic Miquel Riera fa un article on parla de la Fira del tot CAT, on entre d'altres la Fundació Reeixida ha estat una de les que ha impulsat aquest projecte.

Etiquetatge

Allò nor­mal en un país nor­mal és que tots els pro­duc­tes que es venen a les boti­gues esti­guin eti­que­tats en la llen­gua o llengües ofi­ci­als del país. De fet, és el que passa arreu del món. Cata­lu­nya, però, no és un país nor­mal. Ho podem cons­ta­tar diària­ment quan com­prem qual­se­vol pro­ducte. Hi ha, és clar, unes quan­tes excep­ci­ons. Al Bon Preu o al Caprabo, per exem­ple, s'hi poden tro­bar molts pro­duc­tes eti­que­tats en català. Un munt d'empre­ses pro­duc­to­res i arte­sans també eti­que­ten en català, com s'ha pogut veure aquest cap de set­mana a la fira De Tot Cat, a Girona. Molta gent, quan veu tots aquests pro­duc­tes en la nos­tra llen­gua, cele­bra que sigui així. I és clar, evi­dent­ment, que cal cele­brar-ho. El pro­blema és que hem aca­bat nor­ma­lit­zant l'anor­ma­li­tat: no tenir eti­que­tatge en català. L'altra qüestió és com ho con­ti­nuem per­me­tent, els ciu­ta­dans i el govern, és clar.

   

Reeixida: Dediquem les energies a tres projectes concrets de defensa de la llengua
01/11/2011

Reeixida: Dediquem les energies a tres projectes concrets de defensa de la llengua

Dediquem les energies a tres projectes concrets de defensa de la llengua

Participació en el congrés de Serveis Lingüístics del Territoris de parla Catalana, celebrat a Reus els dies 24 i 25 de març

Participació en les Jornades de Consum i Llengua, celebrades al juny al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. En les jornades esmentades es debateren diverses propostes relacionades amb el fet que les persones a Catalunya tenen la doble condició de consumidors de productes i també de catalanoparlants, amb les conseqüències que comporta no tenir un idioma oficial al territori.

Adhesió i participació a la Campanya “No canviem de Llengua”, promulgada per l’Associació de Juristes en defensa de la Llengua pròpia”, distribuint material pedagògic.

La Fundació Reeixida col·labora amb les jornades “Identi’Cat”a la Catalunya Nord.
29/05/2013

La Fundació Reeixida col·labora amb les jornades “Identi’Cat”a la Catalunya Nord.

Aquest any, des de la nostre fundació hem col·laborat activament a les Jornades “Identi’Cat”a la Catalunya Nord.

Reeixida, endavant amb la llengua!
10/11/2009

Reeixida, endavant amb la llengua!

Des de la nostra fundació, hem tirat endavant tots aquests projectes relacionats amb la llengua.

El primer i més important, ha estat posar-se a la recerca de nou, d'una seu corporativa de la Fundació. Des del mes de setembre de 2009 la seu de la Fundació Reeixida deixà el c/. Santa Perpètua, 15 de Barcelona i va passar a estar domiciliada al c/. Rocafort 242 bis-1er. de 08029-Barcelona. Adaptant els estatuts a la nova Llei de Fundacions emanada del Parlament de Catalunya.

Col·laborem a la campanya “Dret a Decidir” (en coordinació amb la Plataforma pel Dret a Decidir que n’és l’entitat organitzadora de la campanya), fent xerrades i donant suport logístic

Col·laboració a la campanya “Per una televisió sense fronteres” (en coordinació amb Acció Cultural del País Valencià que fou l’entitat organitzadora de la campanya).

Col·laborem amb el “Correllengua” (en coordinació amb la CAL- Coordinadora d’Associats per la Llengua Catalana que fou l’entitat organitzadora de la campanya) i en els actes de final del Correllengua a Perpinyà” (en coordinació amb la Federació d’Entitats de Catalunya Nord que fou l’entitat organitzadora de la campanya).

Editem (conjuntament amb d’altres entitats) del llibre “Antoni Canu: Itinerari poètic” (Editat per Fasolcat Edicions Musicals S.C.P.) per divulgar l’obra d’aquest poeta alguerès de parla catalana. Presentació pública del llibre esmentat a l’Ateneu Barcelonès de Barcelona, amb assistència de l’autor i poeta Antoni Canu.

Edició (conjuntament amb d’altres entitats) del doble DVD “Nadal amb Ritme” (editat per la Unió de Músics de Catalunya) per afavorir la divulgació de música popular nadalenca catalana a entitats, escoles i mitjans de radiodifusió.

Edició (conjuntament amb d’altres entitats) del DVD “Les Veus de l’Alguer” on la cantant sarda de parla catalana Franca Massu, exposa tot un recull de cançons alguereses.

Publicació de la Revista L’Escletxa (fins al mes de Juliol). Dins del procés de col·laboració amb d’altres d’entitats de la societat civil. A partir d’aquest mes la Revista L’Escletxa ha passat a ser editada per la CAL- Coordinadora d’Associats per la Llengua Catalana.