FORMA PART DEL PROJECTE!

Trobem les arrels.

Recuperem la Memòria Nacional.

Mantenim l’orgull dels qui lluiten per la llibertat.

Col·labora amb Reeixida i et mantindrem informat de tots els nostres projectes.

1931-1939: El període republicà

Any 1937. Onze de setembre a BarcelonaL’acceptació de la via estatutària per Macià el 17 d’abril de 1931, i la incapacitat d’adaptació a la nova situació produí l’esmicolament de l’independentisme i l’aparició al si d’Estat Català de 4 estratègies diferenciades: NS!, liderada per Cardona, apolítica i antimacianista; el PNC, primer assaig independentista de lluita electoral; el sector obrerista de Jaume Compte, anomenat des 1934 Partit Català Proletari; i les JEREC dirigides per Josep Dencàs i Miquel Badia dins d’ERC, acceptant la via autonomista com a pas cap a la independència. Les eleccions al Parlament del Principat (1932) confirmaren la preeminència d’aquesta darrera. Amb l’accés al govern de la dreta republicana, es produí un progressiu acostament de l’independentisme, arrenglerat el 6 d’octubre de 1934 darrere Dencàs qui defensà la proclamació de l’Estat Català en clau sobiranista catalana, a diferència de Companys. Consumada la reunificació d’EC el maig de 1936 després de l’assassinat dels germans Badia, amb l’esclat de la guerra l’arrenglerament antifeixista d’Estat Català no impedí el debilitament, incapaç de fer front al caire centralista de la contesa bèl·lica.